Uw professionele partner voor al uw tekenwerk

Drukke periode, of nood aan conintue tekencapaciteit?Besteed het uit aan een professional.

Infrastructuur

Tekenen en ontwerpen van wegenis- en rioleringsprojecten alsook omgevingsaanleg.

Gebouwen

Wapenings- en bekistingsplannen en architectuurplannen voor alle bouwprojecten.

Overige diensten

Opmaken van meetstaten, buigstaten en digitaliseren van bestaande plannen.

Infrastructuur

3D Render Infrastructuur

Wegenis- en Infrastructuurwerken

Startend van een opmetingsplan bestaande toestand, tekenen wij alle plannen die nodig zijn voor het aanleggen van het nieuw wegenis- en infrastructuur project. De projecten die wij uittekenen zijn o.a. aanleg van nieuw sportinfrastructuur, parkings, nieuwe wegenis of het heraanleggen van bestaande infrastructuur voor zowel privé als openbare werken. Indien een bouwvergunning nodig, maken wij de plannen reeds op volgens de richtlijnen van het omgevingsloket.

Gebouwen

Bekistings- en wapeningsplannen

Onze klanten zijn vooral studiebureaus en Ingenieurs wij zetten uw stiftenplannen of schetsen van bekisting en wapening om naar een volledig gedetailleerd plan te gebruiken op de werf door de aannemer. Ook buigstaten kunnen wij indien gewenst opmaken. Wij maken de plannen op volgens uw eigen huisstijl zodat dit voor alle partijen perfect leesbaar is.

Stabiliteit Wapening
Architectuurplan

Architectuurplannen

Wij transformeren uw schetsen naar een volledig architectuurplan incl. doorsnedes, gevelaanzichten, …  Bij het uittekenen zijn we meedenkend, om eventueel bouwproblemen reeds bij het ontwerpproces te elimineren. Bij een bouwvergunning tekenen wij reeds de plannen uit volgens de richtlijnen van het omgevingsloket.

3D Visualisaties

Uw klant wenst een 3D beeld te krijgen van hoe hun toekomstige woning er zal uitzien? Wij kunnen uw 2D plannen omzetten in een 3D model en hiervan realistische renders van maken.

3D Render Gebouw

Overige diensten

Digitaliseren van bestaande plannen
Bij een verbouwing van een oudere woning zijn vaak geen digitale plannen beschikbaar. Wij tekenen de plannen met grootst mogelijke precisie, zodat de klant het ontwerp kan opmaken voor de verbouwing.
Digitaliseren bouwplan
Opmaken van meetstaten
Opmaken van meetstaten

Bij zowel een project bij de gebouwen als een project in de infrastructuur wordt steeds een meetstaat opgemaakt voor het berekenen van de hoeveelheden. Wij maken deze op adhv. de digitale tekeningen en de ontvangen informatie omtrent de gekozen bouwmaterialen.

Contact

Trapegeer 8, 8301 Knokke – Heist

+32(0) 475 50 13 72

info@tekenbureaudryepondt.be